Holmes Place - winHPmakeover

   

Marketingová mini aplikace


  • 15. 1. 2015

Popis projektu

Holmes Place je sítí luxusních fitness a wellness klubů se zastoupením v Evropě a na Středním Východě.

Pro agenturu MEVEA s.r.o. jsme realizovali programátorské práce marketingové mini aplikace určené pro rozšiřování zákaznícké základny Holmes Place. Grafické návrhy byly dodávány od agentury MEVEA. Na nás bylo vytvořit animované webové stránky. Důraz byl kladen na plnou responzivitu s nestandarním zadáním na přizpůsobování výšky monitoru. Webové stránky jsou určené pro 4 cílové země a v každé jsou aktivní minimálně dva jazyky.

Visit the project page


Company's residency

Praha

What we accomplished

Take it to the stars right now!

Said about us

Read what our clients have to say